Badania marketingowe

 • badania świadomości i wizerunku marki
 • badania efektywności komunikacji marketingowej
 • testy nowych usług i produktów
 • ocena materiałów reklamowych (ATL/BTL)
 • badania user experience
 • badania U&A i segmentacyjne
 • badania Mystery Shopper
 • badania efektywności sponsoringu
 • badania etnograficzne
 • badania eksploracyjne
 • warsztaty kreatywne z konsumentami i Klientami

Badania satysfakcji klientów

 • badania satysfakcji klientów
 • badania NPS (Net Promoter Score)
 • badania lojalności
 • diagnostyka powodów niezadowolenia
 • badania uczestników eventów, targów, imprez

Badania kultury organizacyjnej i satysfakcji pracowników

 • badania satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • badania kultury organizacyjnej
 • badania diagnozujące potencjalne lub rzeczywiste źródła mobbingu / dyskryminacji w firmie
 • badania kompetencji menedżerskich metodą 360 stopni

Badania dla instytucji publicznych oraz instytucji kultury

 • ewaluacja projektów nowych wystaw i aktywności
 • optymalizacja obecnie prowadzonej działalności
 • diagnoza oczekiwań aktualnych i potencjalnych klientów / odwiedzających
 • analiza profilu i satysfakcji klientów / odwiedzających