10 rad dla badacza projektującego badanie internetowe

Badania realizowane przez Internet stanowią coraz większy procent wszystkich projektów ilościowych. Mamy wszelkie powody przypuszczać, że ich popularność będzie nadal rosła i za kilka lat staną się najczęściej stosowaną techniką badań ankietowych. W wielu bardziej od Polski zaawansowanych krajach już tak się stało. Poniżej przedstawiamy 10 zasad o jakich należy pamiętać przy tworzeniu dobrego badania ilościowego realizowanego on-line:

1. Pisz ciekawe zaproszenia! Treść zaproszenie do badania internetowego jest kluczem do sukcesu. To odpowiednik pierwszego kontaktu z ankieterem w klasycznych badaniach opinii. Dobre zaproszenie powinno być dość krótkie, angażujące i ciekawe, przedstawiające krótko temat lub cel badania i zapewnienie o anonimowości lub poufności odpowiedzi. Niejeden badacz chciałby się sprawdzić jako copy-writer. To jest ten moment J

2. Zadawaj tylko niezbędne pytania. Wielu badaczy przyzwyczajonych do badań realizowanych przez ankieterów ma tendencję do pytania ankietowanych o „wszystko co tylko może się przydać”. W badaniu internetowym to nie działa! Nie ma ankietera, który zmusi respondenta do koncentracji przez 30 minut. Jeśli ankieta będzie zbyt długa respondent zamknie kwestionariusz i zajmie się czymś ciekawszym. A więc bądź zdyscyplinowany przy budowie pytań i wskaźników.

3. Umieszczaj ograniczoną liczbę pytań na jednym ekranie. Chodzi o to, żeby respondent nie musiał przewijać ekranu przeglądarki aby zobaczyć całość pytania czy kafeterii. Przewijanie sprawia, że kwestionariusz wydaje się długi i trudny, a to wpływa na zwiększoną chęć do rezygnacji z udziału.

4. Stosuj grafikę, lecz bądź ostrożny. Zdjęcia, animacje i grafiki sprawiają, że ankiety wyglądają ciekawiej i bardziej współcześnie. Zbliżają się wyglądem do stron internetowych, z których na co dzień korzystają badani: portali czy sieci społecznościowych. Jednak uwaga: grafika nie powinna zdominować formularza. Powinna być dodatkiem i uzupełnieniem. Pamiętajmy też o tym, że różni ludzie różnie interpretują te same obrazy, i obraz przez jednego odczytywany jako przykład „dobrej zabawy” dla drugiego może oznaczać „bałagan i chaos”.

5. Unikaj jak ognia tabelek i matryc!. Długie listy stwierdzeń, które należy przypisać do wielu marek czy produktów. To rodzaj pytań jakiego respondenci nie lubią najbardziej. W momencie, w którym je zadajemy następuje bardzo duża liczba rezygnacji z dalszego udziału w badaniu. Lepiej zadać kilka krótszych pytań niż jedno duże w formie tabeli. Można też zastosować rozmaite graficzne rozwiązania czy animacje (np. typu drag&drop) uprzyjemniające odpowiedzi na złożone pytania.

6. Stosuj możliwie krótkie kafeterie. Pozwoli to ograniczyć liczbę błędów i pomyłek popełnianych przez respondentów. Pytania będą też wyglądały na krótsze i prostsze. Dotyczy to zwłaszcza pytań o: przedziały czasowe, liczbę zakupów czy innych wykonanych aktywności itp.

7. Unikaj wymuszania odpowiedzi na pytania, tam gdzie nie jest to konieczne. Może to prowadzić do sytuacji, w której respondent chcąc przejść dalej, a jednocześnie z jakichś powodów nie chcąc odpowiadać na dane pytanie, zaznaczy przypadkową odpowiedź. Tylko po to, żeby przejść do kolejnego pytania. Lepiej dać mu możliwość nie odpowiadania, ewentualnie przypominając tylko o tym, że odpowiedź byłaby przez nas oczekiwana.

8. Dbaj o zrozumiałe brzmienie instrukcji czy komunikatów. Jeżeli chcesz przypomnieć respondentowi o konieczności odpowiedzi na jakieś pytanie lub poinstruować go jak wypełnić jakieś zadanie, musisz to napisać w sposób prosty, jednoznaczny i uprzejmy. Nie wyświetlaj komunikatów typu: „Zaznaczono błędną odpowiedź!”

9. Zapewniaj o poufności lub anonimowości udzielanych odpowiedzi. Pamiętaj, że obecnie wiele reklam czy ofert firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią stara się imitować badania opinii. Internautom jest czasem trudno odróżnić badanie od jakiejś próby sprzedaży. Dlatego już na wstępie musisz się uwiarygodnić i zbudować zaufanie, gwarantując anonimowość.

10. Graj fair. Badania opinii to sytuacja, w której ktoś poświęca swój czas i wiedzę po to, żebyś Ty mógł wykonać swoją pracę i otrzymać wynagrodzenie. W zamian badany otrzymuje jakąś formę gratyfikacji, najczęściej materialną. Wiedz jednak, że ludzie biorą udział w badaniach motywowani przede wszystkim ciekawością. Dlatego dbaj o pozamaterialne korzyści jakie możesz zaoferować respondentowi. Czasem możesz podzielić się z nim jakąś częścią wyników, czasem przekonać o roli i wadze informacji jakich nam udziela.