Badanie smartscope posłużyło do uzasadnienia projektu ustawy

Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy dot. skrócenia tygodnia pracy do 4 dni roboczych. Projekt złożony został przez Lewicę. W uzasadnieniu projektu parlamentarzyści powołali się na ubiegłoroczne wyniki badania smartscope dla Nationale-Nederlanden dotyczące dobrostanu psychicznego polskich pracowników oraz problemu wypalenia zawodowego. Z badania przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie pracowników wynika, że aż 2/3 aktywnych zawodowo Polaków odczuwa co najmniej jeden z objawów wypalenia zawodowego.

Badanie dowiodło też, że w życiu codziennym towarzyszy nam coraz więcej stresu, co także wiąże się z sytuacją w pracy. Duży wpływ na tę sytuację miała pandemia koronawirusa. Jak przekonuje menadżer ds. produktów grupowych i oferty benefitowej w Nationale-Nederlanden Anna Kwiatkowska: Niepewna sytuacja makroekonomiczna, długotrwałe przeciążenie obowiązkami czy ciągły stres mogą nieść fatalne skutki. Jak podkreśla, symptomy wypalenia są zauważalne nie tylko u osób z długim stażem pracy, ale coraz częściej także u młodszych pracowników. Może ono prowadzić do spadku produktywności, częstych nieobecności, a nawet rezygnacji z etatu. Blisko 30 proc. ankietowanych potwierdziło, że w ciągu ostatniego roku myślało o zmianie miejsca zatrudnienia, z kolei co dziesiąty utracił wiarę w to, że może dobrze wykonywać swoje stałe obowiązki – dodaje.

Cieszymy się, że nasze badania przyczyniają się do dyskusji na temat istotnych problemów społecznych, a nawet mogą przełożyć się na polskie prawodawstwo.