Rośniemy w siłę ;-)

Z wielką przyjemnością „donosimy” o poważnych wzmocnieniach, jakich doznała w minionym roku nasza firma.

Do grona osób zarządzających smartscope dołączyła Agnieszka Pilawska. Agnieszka to doświadczona badaczka i liderka projektów. W branży badawczej od ponad 10 lat, przez większość tego czasu pracowała w 4P research mix. Specjalizuje się w badaniach jakościowych oraz etnograficznych. Realizowała projekty w Polsce oraz Europie Centralnej, na zlecenie firm z branż takich jak: telekomunikacja, technologie, media, FMCG. Poza badaniami realizowanymi na zlecenie Klientów zajmuje się również szkoleniami i prowadzeniem warsztatów.

Oprócz Agnieszki, pod koniec roku dołączyły do nas jeszcze dwie nowe osoby: Marta Rosołowska, Project Manager i Piotr Bekas, analityk. Marta jest socjologiem, ma doświadczenie zarówno w badaniach ilościowych i jakościowych. W firmie odpowiada za realizację projektów, w tym formułowanie wniosków i rekomendacji z badań. Piotr, również socjolog, jest analitykiem, w firmie odpowiada za twórcze przetwarzanie danych z badań ilościowych. Wcześniej pracował również jako analityk w firmie 4P research mix, a także m.in. dla Instytutu Spraw Publicznych, CASE Doradcy, firmy ewaluacyjnej EGO, PBS DGA, EUROREG UW oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.