Tylko nie mów nikomu

Wyniki badania opinii na temat filmu dokumentalnego „Tylko nie mów nikomu”

Badanie opinii przeprowadzone przez agencję badań marketingowych i społecznych smartscope potwierdza, że widownia filmu „Tylko nie mów nikomu” wynosiła w dniu 14.05 około 11 milionów internautów. Do tego dnia film zobaczyło, w całości lub we fragmentach 39 proc. użytkowników Internetu w Polsce.

 

Widzowie filmu oceniają go w następujący sposób: 

 

Czy Twoim zdaniem film dokumentalny „Tylko nie mów nikomu”:

 

 

Czy Twoim zdaniem problem pedofilii jest wśród księży jest:

 

Nota metodologiczna:

Badanie zostało przeprowadzone w dniu 14.05 na próbie 521 użytkowników Internetu, metodą CAWI (wywiady internetowe) na panelu badawczym smartpanels.pl. Struktura próby odzwierciedla strukturę polskich użytkowników Internetu ze względu na płeć, wiek oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Średni błąd oszacowania dla próby o wielkości 521 wynosi +/- 4,4 punktu procentowego. 

 

Kontakt:
Tomasz Dulinicz
tomasz.dulinicz@smartscope.pl
48 662 29 29 30