Współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW

Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównym celem podejmowanych działań jest organizowanie kursów, seminariów, konferencji naukowych tematycznie związanych z badaniami marketingowymi i społecznymi, a także prowadzenie badań naukowych z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego SGGW i Smartscope.

Ważnym aspektem jest też wspólne wypracowywanie metod udoskonalania procesu kształcenia w SGGW tak, by umiejętności praktyczne absolwentów Uczelni w większym stopniu odpowiadały potrzebom pracodawców.

Koordynatorem działań ze strony SGGW jest dr Ewa Siellawa-Kolbowska. Agencję Smartscope reprezentuje Jakub Cichosz.

 

Źródło: http://www.sggw.pl/gospodarka/porozumieni-z-podmiotami-otoczenia-gospoda...