Case: 

dostosowanie „dorosłej” oferty do potrzeb dzieci

Target: 
rodziny z dziećmi w określonym wieku
Cel: 
stworzenie wariantu oferty, który byłby atrakcyjny dla dzieci w wieku 10-12 lat
Problem do rozwiązania: 
Jak zbadać potencjał propozycji, która musi zdobyć zarówno uznanie dzieci, jak i ich rodziców. Wiadomo przecież, że każda z tych grup nie tylko ma inne potrzeby i kieruje się innymi kryteriami oceny, ale również posiada zupełnie inne kompetencje poznawcze pozwalające wyrazić swoje oceny. W przypadku dzieci kluczowe było nie tylko usłyszenie ich opinii, ale również obserwacja reakcji na kontakt z produktem.
Nasz pomysł: 
ZBUDUJMY PRZESTRZEŃ BADAWCZĄ, W KTÓREJ BĘDZIE MOŻLIWA ZARÓWNO OBSERWACJA, JAK I BADANIE: ILOŚCIOWE ORAZ JAKOŚCIOWE.
Nasza metoda: 
Stworzyliśmy potężną badawczą hybrydę jakościowo-ilościową. Przygotowaliśmy salę umożliwiającą przejrzystą i atrakcyjną ekspozycję kilku wariantów testowanego produktu, po której swobodnie poruszali się respondenci. Równocześnie umożliwiliśmy badaczom oraz klientom obserwację (na żywo) tego co dzieje się w sali testów. Badane rodziny miały możliwość swobodnego zapoznania się z produktami. Dzieci mogły ich dotykać i używać, a ich spontaniczne reakcje i wypowiedzi były obserwowane. Rodzice mogli zapoznać się z cenami i bardziej „zaawansowanymi” cechami produktów. Na koniec wypełniany był klasyczny kwestionariusz, umożliwiający zebranie od wszystkich członków rodziny „twardych” danych. Wybrane rodziny były ponadto zapraszane do pogłębionego wywiadu jakościowego, odbywającego się w sąsiednim pomieszczeniu.
Efekt: 
W ciągu 2 dni testu zebraliśmy opinie od przeszło 100 rodzin. Zgromadziliśmy cenny materiał do analiz ilościowych oraz bezcenny komentarz pochodzący z obserwacji spontanicznych reakcji i rozmów oraz wywiadów pogłębionych. Byliśmy w stanie sformułować w pełni przekonującą rekomendację dla naszego Klienta.