Case: 

firma z branży finansowej

Target: 
małe i średnie firmy
Cel: 
post-test komunikacji
Problem do rozwiązania: 
Badanie ilościowe wykazało, że testowana komunikacja nie angażuje biznesowego odbiorcy, który nie widzi w niej produktu dla siebie. Ze względu na ograniczony budżet i czas do podjęcia decyzji, Klient nie mógł pogłębić wyników w badaniu jakościowych.
Nasz pomysł: 
Jeśli nie mamy jak spytać ludzi, ustawmy siebie w pozycji ekspertów!
Nasza metoda: 
Poświęciliśmy wspólnie z Klientem kilka godzin na quasi analizę semiotyczną. Scena po scenie zastanawialiśmy się, jaki może być odbiór fabuły, VO, scenografii, użytych symboli, kolorów, postaci itd.
Efekt: 
Okazało się, że w reklamie dominują kody indywidualne, co było powodem trudności z identyfikacją TG. Klient zdążył podjąć decyzję na czas i to niewielkim kosztem.