Klasyczne badania ilościowe

 • badania CAPI realizowane na laptopach
 • badania telefoniczne CATI
 • klasyczne papierowe kwestionariusze
 • testy central location – w przygotowanych salach w wybranych lokalizacjach

Badania on-line

W naszej działalności kładziemy nacisk na maksymalizację efektywności. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, rekomendujemy badania przez Internet. Realizujemy projekty:

 •  na panelach internetowych
 •  w oparciu o rekrutację w czasie rzeczywistym (RTS, Real Time Sampling)
 •  na bazach naszych klientów

We współpracy z naszymi partnerami dysponujemy dostępem do paneli internetowych liczących ponad 100 000 osób. Realizujemy badania badania zarówno na dużych, reprezentatywnych próbach konsumentów, jak również na stosunkowo niewielkich, niszowych, ale interesujących z punktu widzenia marketingowego grupach klientów.

Badania jakościowe

 • wywiady w studiu:
  • grupy fokusowe (FGI)
  • wywiady indywidualne (IDI)
  • wywiady typu affinity
  • grupy konfrontacyjne
  • grupy kreatywne o charakterze warsztatowym
  • wywiady eksperckie
  • grupy z udziałem Klienta w roli współmoderatora
 • wywiady w domu (IHV – In Home Visits) / miejscu pracy etc.
 • obserwacje uczestniczące w sklepach/ punktach sprzedaży (AST)
 • badanie etnograficzne
 • badania on-line (fora/ dzienniczki/ blogi/ chaty)
 • analizy semiotyczne
 • badania typu desk research
 • ‘quick & dirty’ – jakościowe testy korytarzowe

Techniki mieszane

Zgodnie z naszą filozofią (badanie sprytniej robione) często łączymy rozmaite techniki badawcze. Zawsze ma to jeden cel: dostarczenie naszemu Klientowi maksymalnie użytecznych informacji, z gwarancją najwyższej jakości. Proponujemy między innymi:

 • Jakościowy pilotaż narzędzia badawczego przed rozpoczęciem badania ilościowego. Pozwala na wychwycenie zupełnie nieoczekiwanych reakcji konsumentów, co może otworzyć zupełnie nową perspektywę w danym projekcie.
 • Ilościowy kwestionariusz po badaniu jakościowym. Możliwa jest wstępna kwantyfikacja wyników badania jakościowego od razu po jego zakończeniu.
 • Pogłębienie wyników badania ilościowego. Pogłębienie interesujących kwestii, tak aby lepiej zrozumieć motywacje i przyczyny poszczególnych zjawisk.